INWENTARYZACJE

Inwentaryzacja projektowa to odwzorowanie istniejącego stanu budynku. Podstawą do stworzenia inwentaryzacji jest dokonanie rzetelnego pomiaru całego budynku (wielkości pomieszczeń, wysokości  itp.) oraz stworzenie dokumentacji projektowej w postaci elektronicznej lub rysunkowej faktycznego stanu obiektu. 
Opracowujemy szczegółowe i profesjonalne inwentaryzacje budowlane wszystkich rodzajów budynków w tym: mieszkalnych, produkcyjnych, usługowych, wielorodzinnych i gospodarczych. Przygotowujemy inwentaryzacje dla potrzeb projektów rozbudowy, nadbudowy, zmiany funkcji użytkowania, weryfikacji powierzchni pomieszczeń, projektów wnętrz, ustanowienia odrębności lokalu, legalizacji samowoli budowlanej.

Standardowo wykonywane przez nas inwentaryzacje zawierają:

  • Rzuty
  • Przekroje
  • Elewacje
  • Opis techniczny
  • Dokumentację fotograficzną
ArchitekturaGeodezjaInstalacje sanitarneKonstrukcjeRealizacje