PROJEKTY
DOMÓW TYPOWYCH
I ADAPTACJE

Oferujemy projekty domów typowych (Partner ARCHON+ i EXTRADOM Z500), ich dostosowanie do warunków lokalnych oraz do indywidualnych potrzeb inwestora.

Jako Partner Biur Projektowych: ARCHON+, Z500 i EXTRADOM, oferujemy Państwu gotowe projekty domów jednorodzinnych i wielorodzinnych. W ofercie posiadamy kilka tysięcy projektów domów, zgodnych z aktualnymi przepisami obowiązującymi w Polsce. Ponadto oferujemy projekty domów z kosztorysem, który ułatwia zaplanowanie oraz realizację budowy domu. Oferujemy wysoką jakość dokumentacji technicznej, profesjonalne doradztwo architektoniczne oraz możliwość dostosowania projektu do Państwa potrzeb.

Samo zakupienie gotowego projektu u Wydawcy nie wystarcza do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, niezbędne jest wykonanie jego adaptacji.
Adaptacja projektu typowego polega na dostosowaniu ogólnie przyjętych przez projektanta rozwiązań technicznych do sytuacji na konkretnej działce oraz przygotowania niezbędnej dokumentacji dla uzyskania pozwolenia na budowę.

W ramach podstawowej adaptacji projektu gotowego oferujemy:

 • naniesienie zmian nieistotnych w projekcie gotowym
 • przygotowanie projektu zagospodarowania terenu, wraz z częścią opisową i zestawieniem dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o decyzję na pozwolenie na budowę
 • określenie warunków posadowienia budynku i jego kategorię, na podstawie obowiązkowych badań geotechnicznych gruntu
 • dostosowanie projektu budynku do obowiązujących warunków zabudowy, lub planu zagospodarowania przestrzennego

Dodatkowo w zależności od potrzeb oferujemy:

 • projekt przyłącza do zewnętrznej sieci wodociągowej
 • projekt przyłącza do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej
 • projekt przyłącza do studni kopanej, wybieralnego zbiornika na nieczystości lub przydomowej oczyszczalni ścieków
 • wykonanie mapy do celów projektowych
 • projekt drogowy zjazdu wraz z uzgodnieniem
 • wykonanie opinii geotechnicznej
 • uzgodnienie ZUDP
 • uzgodnienie p.poż. Sanepid BHP i inne
 • projekty wykonawcze poszczególnych branż
 • projekt wentylacji, klimatyzacji, rekuperacji, sterowania inteligentnego
 • nadzór autorski

Oferta uwzględnia przygotowanie tematu do rozpoczęcia prac projektowych oraz prowadzenie postępowania.
Zapraszamy do współpracy. Wycena prac projektowych dokonywana jest każdorazowo indywidualnie w zależności od zakresu opracowania.

ArchitekturaGeodezjaInstalacje sanitarneKonstrukcjeRealizacje