Marlena Bittner

INSTALACJE SANITARNE

Nasza firma obsługuje zarówno inwestorów prywatnych, instytucje jak i biura architektoniczne opracowując dla nich kompleksowe projekty instalacji i sieci gazowych i sanitarnych. 
Od 2018 roku na stałe współpracujemy przy realizacjach sieci wodociągowych i kanalizacyjnych ze spółką Wodociągi Brzeskie. W przypadku sieci gazowych stała współpraca łączy nas z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o.

Projekty przyłączy wod-kan

Opracowujemy projekty przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami branżowymi, do posesji lub budynku w oparciu o mapę do celów projektowych i warunki techniczne wydane przez operatora sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Projekty wod-kan

Zakres oferowanych usług w zakresie wody i kanalizacji obejmuje projekty:
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ciśnieniowej i podciśnieniowej, instalacji wody zimnej, instalacji wody ciepłej, kanalizacji deszczowej.

Projekty instalacji gazowych

Oferujemy rozwiązania spełniające wymogi prawne niezbędne do uzyskania odbiorów technicznych i pozwoleń na użytkowanie. Ze względu na specyfikę źródła ciepła jakim jest gaz, kładziemy najwyższy nacisk na bezpieczeństwo instalacji. Projektujemy instalacje gazu ziemnego oraz gazu propan-butan.

Projekty centralnego ogrzewania

Zastosowane rozwiązania mają zapewnić wysoki standard dla zamieszkania, wypoczynku, relaksu i pracy ludzi. Nasze rozwiązania zapewniają komfort użytkowania budynków oraz spełniają optymalne parametry ekonomiczne zarówno podczas budowy i eksploatacji inwestycji.

Projekty klimatyzacji i wentylacji

Proponujemy optymalne rozwiązania dostosowane do oczekiwań klienta. Oceniamy jaka centrala będzie najbardziej odpowiednia i ustalamy optymalny sposób rozprowadzenia kanałów. Zakres usług obejmuje projektowanie klimatyzacji, wentylacji grawitacyjnej, hybrydowej, mechanicznej, nawiewowo-wywiewnej, oddymiającej, z odzyskiem ciepła.

Projekty kotłowni i wymienników ciepła

Obejmują one następujące źródła ciepła: kotłownie gazowy, na paliwo stałe, olejowe, pompy ciepła. Pomagamy podjąć decyzję w sprawie wyboru źródła ciepła, biorąc pod uwagę uwarunkowania lokalizacyjne inwestycji, możliwości wykorzystania źródeł odnawialnych, ochronę środowiska, a przede wszystkim czynnik ekonomiczny czyli koszty pozyskiwania energii.

Projekty instalacji hydrantowych i sieci ppoż.

Przemyślane rozwiązania, dobrane do potrzeb Inwestora, spełniające wymogi prawne w zakresie ochrony przeciwpożarowej zewnętrznej i wewnętrznej budynków.

Projekty odwodnienia terenu

Rozwiązania mające na celu zlikwidowanie negatywnych skutków spowodowanych wysokim poziomem wód gruntowych, gliniastą glebą lub niejednorodnym gruntem. Przy projektowaniu bierzemy pod uwagę ilość wody deszczowej i roztopowej, którą trzeba będzie odprowadzić z działki, rodzaj oraz wielkość terenu, z jakiego będzie zbierana.

Projekty zewnętrznych sieci, zbrojenia terenu

Pod pojęciem sieci zewnętrznych wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych rozumiemy przewody, (wod-kan lub gazowe) wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczane lub odprowadzane jest dane medium (woda, odprowadzenie ścieków lub gaz), będące w posiadaniu danego dystrybutora.

Operaty wodnoprawne

Jest to podstawowy dokument, na podstawie którego wydawane jest pozwolenie wodnoprawne.
Opracowujemy operaty wodnoprawne na:

  • Szczególne korzystanie z wód (odprowadzenie ścieków, pobór wód powierzchniowych i podziemnych)
  • Wykonywanie urządzeń wodnych (studnie, stawy, pomosty, syfony/przejścia pod dnem rzeki)
  • Inne działania, które mogą mieć wpływ na jakość wód powierzchniowych oraz podziemnych i gospodarkę wodno-ściekową (wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji, odprowadzanie ścieków deszczowych i roztopowych, rolnicze wykorzystanie ścieków)

Inwentaryzacje

Wykonujemy rysunki i opis istniejącego stanu obiektu, jego części lub instalacji. Inwentaryzację instalacji sanitarnych przeprowadza się gdy w przypadku braku dokumentacji projektowej lub gdy istniejąca dokumentacja jest nieaktualna. Inwentaryzacja instalacji rurowych jest potrzebna do przygotowania jej adaptacji do nowych warunków lub przeprowadzenia remontu.

Marlena Bittner

Jestem osobą o pozytywnym nastawieniu, ciekawą życia i nowych wyzwań. Projektowanie nie jest przeze mnie traktowane tylko i wyłącznie jako praca. Moim celem jest tworzenie projektów o najwyższym standardzie, a zadowolenie klienta jest oznaką dobrze wykonanej pracy , która daje mi wiele satysfakcji. Cenię sobie różnorodność, staram się nie wykonywać ciągle tego samego, aby nie stać w miejscu. Ciągle się czegoś uczę i zdobywam doświadczenia. Moją pasją jest nurkowanie i podróże.

Agnieszka

Marlena Bittner

Jest doświadczonym inżynierem projektantem posiadających uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w branży sanitarnej, HVAC i gazowej. Jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie. W branży od 2009 r. W roku 2011 ukończyła studia na Wydziale Inżynierii Środowiska na Politechnice Krakowskiej. Uprawnienia budowlane zdobyła w 2015 roku, aby rok później rozpocząć własną działalność.

Przykładowe szkolenia zawodowe:

  • Roediger Vacuum – systemy kanalizacji podciśnieniowej- Hanau, Niemcy, styczeń 2012
  • Kisan – zapotrzebowanie ciepła oraz sezonowe zapotrzebowania energii, Kraków, 2012
  • Viessmann – pompy ciepła, Kraków, 2014
  • PRO-VENT - gruntowe wymienniki ciepła – Kraków, 2016

KONTAKT

Potrzebujesz
USŁUG W BRANŻY
SANITARNEJ?

Skontaktuj się z Marleną

   665 210 755 lub 570 666 755

   marlena.wielgus@gmail.com

ArchitekturaGeodezjaInstalacje sanitarneKonstrukcjeRealizacje